Kwaliteit


De reïntegratiemarkt is altijd in ontwikkeling. Voor een goede werking is transparantie een belangrijke randvoorwaarde. Alleen dan weten opdrachtgevers en cliënten wat de markt te bieden heeft. Door de transparantie zal de kwaliteit van de dienstverlening toenemen.

 

 


Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Prové advies. Het Privacy reglement en de klachtenprocedure kunt u opvragen door invullen van het onderstaande formulier. Duidelijk is hier mee dat de kwaliteit van Prove bij ons hoog in het vaandel staat.