Wet en

regelgeving


Prové advies In het geval van verzuim bestaat er in overeenstemming met de Wet Verbetering Poortwachter een inspanningsverplichting voor terugkeer in het arbeidsproces (re-integratie). Deze inspanningsverplichting geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. De wet vraagt om een actieve en alerte houding van zowel werkgever als werknemer. 

 

De Wet Verbetering Poortwachter omschrijft de rechten en plichten om aan deze verplichting te voldoen. Voor de werkgever is het belangrijk te weten dat wij u kunnen adviseren over de sancties van het UWV zoals de loondoorbetalings-verplichting van

1 naar 2 jaar. Prové advies begeleidt en adviseert u in dit re-integratie proces. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.