Specialisme


Prové advies is onder andere gespecialiseerd in het Onderwijs. Het onderwijs is tegenwoordig sterk onderhevig aan vele veranderingen. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan de financiële gevolgen welke de invoering van de Lumpsum financiering in 2006 voor het primair onderwijs met zich mee hebben gebracht. Deze veranderingen vragen veel van iedereen die werkzaam is in het onderwijs. De werkdruk wordt steeds hoger. Hierdoor stijgt het risico van langdurig uitvallen van het personeel.

Het behouden van goed personeel is een belangrijk item. Soms kan het gebeuren dat een teamlid, om wat voor reden dan ook, minder goed functioneert. Voor zo'n collega voelt de werkplek dan niet meer aan als een warme jas.

Wij van Prové advies kunnen u in zo'n geval helpen bij het vinden van een passende werkomgeving. Een werkomgeving die goed past en waar uw mensen weer gelukkig zijn.

Het behouden van goed en gezond personeel levert naast tevredenheid ook een financieel voordeel voor u op. Hoog ziekteverzuim betekent immers hoge kosten!

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons nemen.